USB趣味小玩意資料館      

蒸汽機煙囪式USB手指 (U盤, 記憶體)

蒸汽機煙囪式USB手指 (U盤, 記憶體) 如果你不甘於平凡的話, 有沒有想過買一個懷舊的USB手指? 

若果是, 這款可能適合你了.


steampunk usb

steampunk usb storage

steampunk mod

steampunk design

steampunk design


有興趣可以上這個
網頁看看. 


資料來源
: getusb.info

Related USB Articles: